A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

清朝大臣_右庶子_陈官俊简介

时间: 2016-10-14 热度:

清朝大臣_右庶子_陈官俊简介

陈官俊(?—1849)字伟堂,山东潍县人,清朝大臣。嘉庆十三年进士,选庶吉士,授编修,迁赞善。二十一年,入直上书房。大考二等,擢洗马,累迁右庶子。典陕西乡试,督山西学政。

陈官俊相关专题

陈官俊最新消息

陈官俊图片

返回顶部